Welcome to LGG Publishing

Here are our latest titles:

Stacks Image 96

Boken presenterar ämnet medierät utifrån tre praktiska frågeställningar: hur marknadsaktörer skyddar sina tillgångar, hur aktörer får kommunicera till allmänheten, och hur kundinformation får användas och analyseras. Boken omfattar tre rättsområden - immaterialrätt, marknadsrätt och integritetsskydd. 157 sidor, 2020.

Stacks Image 80

Boken innehåller EU-rättsliga och svenska författningar rörande immaterialrätt. Den omfattar rättsligt skydd för innehåll som skapas, tillsammans med regler kring marknadsföring av produkter och skydd för individens integritet. 115 sidor, 2020.

Stacks Image 71

Boken innehåller författningar rörande medierätt dvs. lagstiftning som är aktuell i samband med användning av olika slags medier (film, tv, internet osv.). Boken innehåller EU- och svensk lagstiftning och har följande uppdelning: marknadsrätt, immaterialrätt, integritet, yttrandefrihet och avtalsrätt. 153 sidor, 2 upplaga, 2020.