Welcome to LGG Publishing

Here are our latest titles:

Regelsamling

Boken innehåller författningar rörande medierätt dvs. lagstiftning som är aktuell i samband med användning av olika slags medier (film, tv, internet osv.). Boken innehåller EU- och svensk lagstiftning och har följande uppdelning: marknadsrätt, immaterialrätt, integritet, yttrandefrihet och avtalsrätt. 178 sidor, 2020.